dimarts, 2 d’octubre del 2012

Trobada al Llevant de Mallorca

Data: 19 d’octubre
Estimades companyes,
Enguany, any de foscor per l’educació pública,  encetarem les trobades pel llevant de Mallorca.
De bell nou, estam convençuts que serà una trobada òptima per millorar la formació de les persones adultes amb un format lúdic, res de treball.
Seguirem jugant a Gorf,  joc que se caracteritza per intercanviar informació, molta informació, i aconseguir que tots, tenint la mateixa informació, apliquem les mateixes regles, si convé.
Començarem amb un gorf de convenis de col·laboració entre la conselleria d’educació i entitats locals (Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Insulars), un gorf d’anàlisi dels resultats dels CEPA durant el curs 2011-2012, i un gorf sobre ...


Cronograma:
                   10:00 Benvinguda amb sorpresa
                   10:30 GORF (Grups d’Optimització de Recursos i Funcionament)
                   12:00 Descans
                   12:30 Assemblea
                   15:00 Dinar
                   17:00 Cloenda


divendres, 29 de juny del 2012

Trobada a son Serra


Hola companys i companyes,
Ja quasi hem acabat el curs  i s’acosten les vacances, però abans  ens convindria veure’ns  per fer la darrera assemblea  i preparar el curs vinent.
 L’ assemblea serà a la biblioteca de Son Serra de Marina, després del poliesportiu  i devora l’oficina municipal.   En arribar a Son Serra entrareu per una avinguda i en arribar a un bar anomenat Set Pins o  Es Pins heu de voltar a la dreta i seguir per aquest carrer fins a trobar la biblioteca. 
El cronograma de las trobada serà el següent:

CRONAGRAMA
10h  Assemblea
11:30h Descans
13:30 Bany a la platja de Son Serra
14:30h Dinar ( paella o plat combinat)

Confirmau la vostra assistència abans de dijous dia 4 de juliol i sobre tot dir si quedareu a dinar

No faltis tots som necessaris.

dissabte, 2 de juny del 2012

Carta al Conseller

Sr Conseller,
En relació a les decisions preses i que ha de prendre la Conselleria d’Educació, ADAIB
MANIFESTA:
Primer:
El rebuig a les retallades massives que van en contra de dos pilars de la societat: l’educació i la sanitat públiques
Segon:  
El rebuig a la manera com se duien les retallades que, en molts de casos, semblen improvisades i obeeixen només a criteris economicistes en lloc de fer les retallades a partir del coneixement que tenen els tècnics de la conselleria.
Dins aquesta manera poc col·laboradora de dur a terme les retallades, els CEPA encara no sabem res de com ens afectaran les retallades.
Tercer: 
Els CEPA són centres petits no obligatoris però necessaris per a la formació de les persones adultes. Hem de recordar que, des de sector diversos de la societat,  entre ells el Cercle d’Economia de Mallorca , la formació és un peça bàsica per poder sortir de la crisi.
Per això, en aquest moments difícils i que els CEPA són una esperança per a molts de treballadors que han perdut la feina,
DEMANA:
Primer :
Que les retallades no afectin l’oferta educativa dels CEPA
Segon :
Que la Conselleria mantengui informats als CEPA sobre les qüestions que afecten l’organització del curs vinent.
Tercer:
Que,  a l’hora de confeccionar les quotes, compti amb la col·laboració de les directius dels CEPA.
1 de juny de 2012
Pere Franch Serra
President ADAIB

divendres, 1 de juny del 2012

Trobada a Formentera


Proves VIA:
A partir de les propostes que se presentaren, els membres assistents arribaren als següents acords: 
  1. S'ha de valorar la maduresa i no els coneixements, no es tracta de saber el que saben els alumnes sinó del que són capaços de fer dins el centre
  2. Existeixen dos tipus bàsics de VIA: la globalitzada i l'estructurada per matèries.
  3. La prova ha de tenir una durada màxima de dues hores.
  4. Pels dos tipus de VIA bàsics podem afirmar que la globalitzada presenta un problema quan s'ha d'aplicar a alumnat que ja té algunes matèries aprovades perquè necessàriament l'ha de completar ja que no valora cada un dels mòduls independentment sinó el nivell global entre tot.
  5. La prova globalitzada  s’estructura entorn de dos textos un en català i un en castellà, un científic i un social, a més hi ha exercicis de matemàtiques i d’anglès. Els textos poden inspirar els enunciats de matemàtiques i d’anglès.
6.      En relació als textos,  convé combinar:
·         Preguntes concretes, dirigides i tancades: poden incloure eleccions vertader/fals, relacions, emplenament, etc
·         Resum i redaccions
7.      En relació a la qualificació queden damunt la taula dues opcions.
·         Nota global que situa l’alumne a un nivell amb totes les matèries
·         Nota per matèria que situa l’alumne a cada matèria al nivell més adequat

dijous, 19 d’abril del 2012

dilluns, 27 de febrer del 2012

Nota de Premsa

Els Centres d’Ensenyament de Persones Adultes (CEPA) tenim un paper de cada dia més important a causa de les circumstàncies socials i econòmiques que vivim, fet que es fa palès amb l’augment progressiu del nombre d’alumnes.
No obstant això, les darreres mesures preses per la conselleria ens afecten negativament. Per això, a l’assemblea ordinària de l’ADAIB celebrada de dia 24 de febrer s’han constatat una sèrie de qüestions que volem fer públiques:
1r.- Els CEPA rebran un 33% menys d’assignació pressupostària que el 2011. Això dificultarà considerablement el funcionament ordinari dels centres, especialment ell CEPA que han de fer front al manteniment: neteja, calefacció, electricitat... A més, queda pendent rebre més del 25 % de l’assignació corresponent al 2011.
2n.- Els convenis entre la Conselleria i els Ajuntaments o altres institucions locals s’haurien de revisar i adaptar a la nova realitat social i econòmica.
3r.- Consideram que s’haurien d’evitar, d’ara en endavant, algunes actuacions recents per part de la Conselleria que han causat malestar i preocupació entre els equips directius i docents i que no ens han tengut en compte. Ens referim, bàsicament, als següents aspectes:
a)     La supressió de l’assignatura de Matemàtiques com a matèria comuna a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), pràcticament a final de curs i sense consulta prèvia de cap tipus. S’esacu recordar que s’havia modificat el curriculum al mes de setembre.
b)     La convocatòria d’un curs d’accés als CFGS a final de febrer i per sorpresa, adreçat a aquelles persones que compten amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, que estableix una formació intensiva i reglada per a les proves de les matèries comunes. No s’ha pres en consideració que bona part d’aquestes persones està matriculada a un CEPA, on rep formació des del mes d’octubre.
c)     El calendari de les proves de Català, que s’hauria d’adequar al calendari escolar dels centres on les persones que s’hi presenten reben formació. La convocatòria de la prova del nivell A al més de març es considera especialment inoportuna.

En definitiva, seria convenient per al bon funcionament dels CEPA i per la millor qualitat del servei que oferim que la Conselleria valoràs les nostres propostes, ens consultàs sobre les iniciatives que puguin afectar els nostres alumnes i, en definitiva, que tengués més compte els professionals que dia a dia feim possible la formació de les persones adultes.

dilluns, 9 de gener del 2012

Trobada a la Balanguera

Companys,
Aviat ens trobarem a la Balanguera, la trobada podria anar:
CRONOGRAMA
10:00h GORF (Grups d’Optimització de Recursos i Funcionament)
11:30h Descans
12:00h Assemblea
14:30h Dinar

GORF
G1: Anàlisi i propostes referent a les quotes de material escolar
G2: Anàlisi i propostes referent a la VIA
G3: Anàlisi  de l’assignació pressupostària dels CEPA

ASSEMBLEA:
1.       Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta anterior
2.       Seguiments dels acords
3.       Aprovació de les propostes dels gorf
4.       Anàlisi de la reunió del 20 de desembre amb la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional
5.       Informació diversa
6.       Nota de premsa
7.       Precs i preguntes


Esperam suggeriments per afegir o llevar, això sí per millorar.