dijous, 2 de maig del 2013

TROBADA A CIUTADELLADies: 17 18 i 19 de maig
Lloc: CEPA Ciutadella
        
Gorf 1: Anàlisi de l’informe Gestib

Gorf 2: Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local Incidència en el convenis

Gorf 3: Nou Decret de Llengues, incidència al PLC

Assemblea

Ordre del dia

1. Presentació de la junta directiva per a la seva ratificació (5min)
2. Lectura i aprovació de les actes anteriors (5 min)
3. Seguiments dels acords presos a la darrera assemblea (10 min)
4. Informació diversa (10 min)
5. Aprovació , si escau de les propostes dels gorfs (3x20 min)
6. Aprovació del calendari de reunions 2013-2014 (10 min)
7. Torn obert de paraules (5 min)
Total 105 min