divendres, 29 de juny del 2012

Trobada a son Serra


Hola companys i companyes,
Ja quasi hem acabat el curs  i s’acosten les vacances, però abans  ens convindria veure’ns  per fer la darrera assemblea  i preparar el curs vinent.
 L’ assemblea serà a la biblioteca de Son Serra de Marina, després del poliesportiu  i devora l’oficina municipal.   En arribar a Son Serra entrareu per una avinguda i en arribar a un bar anomenat Set Pins o  Es Pins heu de voltar a la dreta i seguir per aquest carrer fins a trobar la biblioteca. 
El cronograma de las trobada serà el següent:

CRONAGRAMA
10h  Assemblea
11:30h Descans
13:30 Bany a la platja de Son Serra
14:30h Dinar ( paella o plat combinat)

Confirmau la vostra assistència abans de dijous dia 4 de juliol i sobre tot dir si quedareu a dinar

No faltis tots som necessaris.

dissabte, 2 de juny del 2012

Carta al Conseller

Sr Conseller,
En relació a les decisions preses i que ha de prendre la Conselleria d’Educació, ADAIB
MANIFESTA:
Primer:
El rebuig a les retallades massives que van en contra de dos pilars de la societat: l’educació i la sanitat públiques
Segon:  
El rebuig a la manera com se duien les retallades que, en molts de casos, semblen improvisades i obeeixen només a criteris economicistes en lloc de fer les retallades a partir del coneixement que tenen els tècnics de la conselleria.
Dins aquesta manera poc col·laboradora de dur a terme les retallades, els CEPA encara no sabem res de com ens afectaran les retallades.
Tercer: 
Els CEPA són centres petits no obligatoris però necessaris per a la formació de les persones adultes. Hem de recordar que, des de sector diversos de la societat,  entre ells el Cercle d’Economia de Mallorca , la formació és un peça bàsica per poder sortir de la crisi.
Per això, en aquest moments difícils i que els CEPA són una esperança per a molts de treballadors que han perdut la feina,
DEMANA:
Primer :
Que les retallades no afectin l’oferta educativa dels CEPA
Segon :
Que la Conselleria mantengui informats als CEPA sobre les qüestions que afecten l’organització del curs vinent.
Tercer:
Que,  a l’hora de confeccionar les quotes, compti amb la col·laboració de les directius dels CEPA.
1 de juny de 2012
Pere Franch Serra
President ADAIB

divendres, 1 de juny del 2012

Trobada a Formentera


Proves VIA:
A partir de les propostes que se presentaren, els membres assistents arribaren als següents acords: 
  1. S'ha de valorar la maduresa i no els coneixements, no es tracta de saber el que saben els alumnes sinó del que són capaços de fer dins el centre
  2. Existeixen dos tipus bàsics de VIA: la globalitzada i l'estructurada per matèries.
  3. La prova ha de tenir una durada màxima de dues hores.
  4. Pels dos tipus de VIA bàsics podem afirmar que la globalitzada presenta un problema quan s'ha d'aplicar a alumnat que ja té algunes matèries aprovades perquè necessàriament l'ha de completar ja que no valora cada un dels mòduls independentment sinó el nivell global entre tot.
  5. La prova globalitzada  s’estructura entorn de dos textos un en català i un en castellà, un científic i un social, a més hi ha exercicis de matemàtiques i d’anglès. Els textos poden inspirar els enunciats de matemàtiques i d’anglès.
6.      En relació als textos,  convé combinar:
·         Preguntes concretes, dirigides i tancades: poden incloure eleccions vertader/fals, relacions, emplenament, etc
·         Resum i redaccions
7.      En relació a la qualificació queden damunt la taula dues opcions.
·         Nota global que situa l’alumne a un nivell amb totes les matèries
·         Nota per matèria que situa l’alumne a cada matèria al nivell més adequat