dimarts, 2 d’octubre del 2012

Trobada al Llevant de Mallorca

Data: 19 d’octubre
Estimades companyes,
Enguany, any de foscor per l’educació pública,  encetarem les trobades pel llevant de Mallorca.
De bell nou, estam convençuts que serà una trobada òptima per millorar la formació de les persones adultes amb un format lúdic, res de treball.
Seguirem jugant a Gorf,  joc que se caracteritza per intercanviar informació, molta informació, i aconseguir que tots, tenint la mateixa informació, apliquem les mateixes regles, si convé.
Començarem amb un gorf de convenis de col·laboració entre la conselleria d’educació i entitats locals (Ajuntaments, Mancomunitats, Consells Insulars), un gorf d’anàlisi dels resultats dels CEPA durant el curs 2011-2012, i un gorf sobre ...


Cronograma:
                   10:00 Benvinguda amb sorpresa
                   10:30 GORF (Grups d’Optimització de Recursos i Funcionament)
                   12:00 Descans
                   12:30 Assemblea
                   15:00 Dinar
                   17:00 Cloenda