dilluns, 27 de febrer del 2012

Nota de Premsa

Els Centres d’Ensenyament de Persones Adultes (CEPA) tenim un paper de cada dia més important a causa de les circumstàncies socials i econòmiques que vivim, fet que es fa palès amb l’augment progressiu del nombre d’alumnes.
No obstant això, les darreres mesures preses per la conselleria ens afecten negativament. Per això, a l’assemblea ordinària de l’ADAIB celebrada de dia 24 de febrer s’han constatat una sèrie de qüestions que volem fer públiques:
1r.- Els CEPA rebran un 33% menys d’assignació pressupostària que el 2011. Això dificultarà considerablement el funcionament ordinari dels centres, especialment ell CEPA que han de fer front al manteniment: neteja, calefacció, electricitat... A més, queda pendent rebre més del 25 % de l’assignació corresponent al 2011.
2n.- Els convenis entre la Conselleria i els Ajuntaments o altres institucions locals s’haurien de revisar i adaptar a la nova realitat social i econòmica.
3r.- Consideram que s’haurien d’evitar, d’ara en endavant, algunes actuacions recents per part de la Conselleria que han causat malestar i preocupació entre els equips directius i docents i que no ens han tengut en compte. Ens referim, bàsicament, als següents aspectes:
a)     La supressió de l’assignatura de Matemàtiques com a matèria comuna a les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), pràcticament a final de curs i sense consulta prèvia de cap tipus. S’esacu recordar que s’havia modificat el curriculum al mes de setembre.
b)     La convocatòria d’un curs d’accés als CFGS a final de febrer i per sorpresa, adreçat a aquelles persones que compten amb un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, que estableix una formació intensiva i reglada per a les proves de les matèries comunes. No s’ha pres en consideració que bona part d’aquestes persones està matriculada a un CEPA, on rep formació des del mes d’octubre.
c)     El calendari de les proves de Català, que s’hauria d’adequar al calendari escolar dels centres on les persones que s’hi presenten reben formació. La convocatòria de la prova del nivell A al més de març es considera especialment inoportuna.

En definitiva, seria convenient per al bon funcionament dels CEPA i per la millor qualitat del servei que oferim que la Conselleria valoràs les nostres propostes, ens consultàs sobre les iniciatives que puguin afectar els nostres alumnes i, en definitiva, que tengués més compte els professionals que dia a dia feim possible la formació de les persones adultes.