divendres, 1 de juny del 2012

Trobada a Formentera


Proves VIA:
A partir de les propostes que se presentaren, els membres assistents arribaren als següents acords: 
  1. S'ha de valorar la maduresa i no els coneixements, no es tracta de saber el que saben els alumnes sinó del que són capaços de fer dins el centre
  2. Existeixen dos tipus bàsics de VIA: la globalitzada i l'estructurada per matèries.
  3. La prova ha de tenir una durada màxima de dues hores.
  4. Pels dos tipus de VIA bàsics podem afirmar que la globalitzada presenta un problema quan s'ha d'aplicar a alumnat que ja té algunes matèries aprovades perquè necessàriament l'ha de completar ja que no valora cada un dels mòduls independentment sinó el nivell global entre tot.
  5. La prova globalitzada  s’estructura entorn de dos textos un en català i un en castellà, un científic i un social, a més hi ha exercicis de matemàtiques i d’anglès. Els textos poden inspirar els enunciats de matemàtiques i d’anglès.
6.      En relació als textos,  convé combinar:
·         Preguntes concretes, dirigides i tancades: poden incloure eleccions vertader/fals, relacions, emplenament, etc
·         Resum i redaccions
7.      En relació a la qualificació queden damunt la taula dues opcions.
·         Nota global que situa l’alumne a un nivell amb totes les matèries
·         Nota per matèria que situa l’alumne a cada matèria al nivell més adequat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada